Định mức sơn chống cháy

Định mức sơn chống cháy trong tiêu chuẩn chống cháy

Chúng tôi chia ra các mục để phân loại nhu cầu chống cháy đối với từng định mức sơn. Tùy theo điều kiện chống cháy mà cảnh sát PCCC yêu cầu, quý khách có thể lựa chọn và thực hiện theo tương ứng với các định mức sơn chống cháy như sau

Định mức sơn chống cháy
Linh kèm theo

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 45 phút

 • Định mức sơn lót : 0.1-0.2 kg/m2. Độ dày màng lót khô 50µm.
 • Định mức sơn chống cháy: 0.56-0.7kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 303 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 45 phút: 353 µm .

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 60 phút

 • Định mức sơn lót: 0.1-0.2 kg/m2. Độ dày màng sơn lót khô 50
  µm .
 • Định mức sơn chống cháy: 0.68-0.80 kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 363 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 60 phút : 413 µm .

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 90 phút

 • Định mức sơn lót: 0.1-0.2kg/m2. Độ dày màng sơn lót khô 50 µm .
 • Định mức sơn chống cháy: 0.81-0.85 kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 427 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 90 phút :477 µm .

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn sơn chống cháy 120 phút

 • Định mức sơn lót: 0.1-0.2kg/m2. Độ dày màng sơn lót khô 50 µm .
 • Định mức sơn chống cháy: 1.14-1.18kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 607 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 120 phút 657 µm .

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 150 phút

 • Định mức sơn lót :0.1-0.2kg/m2. Độ dày màng sơn lót khô 50 µm .
 • Định mức sơn chống cháy: 1.28-1.38kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 696 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 150 phút 746 µm .

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 180 phút

 • Định mức sơn lót: 0.1-0.2kg/m2. Độ dày màng sơn lót khô 50 µm .
 • Định mức sơn chống cháy: 1.48-1.58kg/m2. Độ dày màng sơn chống cháy khô 771 µm .
 • Tổng độ dày đạt Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn 180 phút 821 µm .
Mẫu sơn chống cháy

Tất cả các định mức đã được công ty chúng tôi thử nghiệm bằng thực tế bằng phương pháp test đốt sơn chống cháy trên 1 mặt thép bằng lò đốt tối đa 1.200 độ C và trong thời gian tương ứng của định mức trong lò đốt FTT (Anh Quốc). Theo tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1) và kết hợp đối chiếu cục Phòng Cháy Chữa Cháy Bộ Công An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *