Sơn Epoxy

Sơn epoxy 2 thành phần là loại sơn phủ hoàn thiện epoxy polymide. Sản phẩm này là một phần của hệ sơn được chứng nhận là không loang cháy bề mặt. Các sản phẩm gốc epoxy dung làm lớp phủ hoàn thiện cho các hệ sơn epoxy. Dùng làm sơn trên kết cấu bê tông khi được chỉ định.

Danh mục: